03 лютого 2023
Українська

Сертифікати

Пошук сертифікатів за реквізитами власника, зазначте один або декілька реквізитів
Код ЄДРПОУ, для юридичних осіб:  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)*:  
УНЗР ІD картки:  
Додаткові реквізити:
Серійний номер сертификату**:  
Інформація тільки про скасовані сертифікати
* - пошук сертифікатів здійснюється за серією та номером паспорта або номером паспорта у вигляді ID картки, якщо через релігійні переконання користувач відмовився від РНОКПП
** - якщо поле заповенено, пошук здійснюється лише за цим полем.