20 липень 2024
Українська

Головна

Кваліфікований надавач електронних довірчих послу АТ "УКРСИББАНК" (далі - Надавач) надає кваліфіковані електронні довірчі послуги. У складі ІТС Надавача використовуються спеціалізовані програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.
Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг:
•    Послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
•    Формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;
•    Використання захищених носіїв ключової інформації;
•    Обслуговування кваліфікованих сертифікатів (формування, блокування, поновлення, скасування);
•    Забезпечення цілодобового супроводу користувачів;
•    Консультування користувачів.
Використання кваліфікованих сертифікатів від Надавача у прикладних системах підприємства (документообіг, електронна пошта та ін.) дозволяє прискорити операції пов'язані з передачею документів, скоротити паперовий документообіг, забезпечити надійність захисту інформації, що зберігається та передається.
Переваги використання:
•    Можливість використання одного захищеного носія особистого ключа для декількох систем;
•    Інтернет-банкінг;
•    Подання електронної звітності;
•    Можливість авторизації на державних електронних ресурсах та підписання відповідних договорів;
•    Юридична значимість електронних документів.

Продуктивна гілка P21 (зовнішній сайт)