01 грудня 2020
Українська

Регламент роботи

Цей Регламент кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акредитованого центра сертифікації ключів акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (далі - Регламент) визначає організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акредитованого центра сертифікації ключів акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (далі - Надавач), під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Регламент розроблено у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює питання у сфері електронних довірчих послуг, а саме:
    Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги»;
    Постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг»;
    Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2005 за № 104/10384, у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 10.05.2006 № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2006 за № 568/12442;
    Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 «Про затвердження вимог до форматів криптографічних перетворень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2013 за № 108/22640.

Терміни та визначення, що вживаються в цьому Регламенті, визначені вищенаведеними нормативними актами.

Будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з Регламентом на офіційному інформаційного ресурсу Надавача.