20 липень 2024
Українська

Новини

Всього записів: 2

Введено в дію новий ланцюжок сертифікатів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг АТ «УКРСИББАНК»

За поданням Засвідчувального центру 20 листопада 202З року Центральним засвідчувальним органом внесено нові сертифікати КНЕДП АТ «УКРСИББАНК» до Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Нові сертифікати доступні для завантаження у розділі «Сертифікати» - вкладка «Сертифікати Надавача».

Нові сертифікати Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг АТ «УКРСИББАНК»

Згідно вимог Регламенту КНЕДП АТ «УКРСИББАНК», Регламенту Засвідчувального центру НБУ, а також для належного надання електронних довірчих послуг навіть на період військового стану – Надавачем заплановано отримання нового пакету кореневих сертифікатів від Засвідчувального центру, строком дії 5 років.
Ланцюжок нових кореневих сертифікатів Надавача та відповідних їм кваліфікованих сертифікатів серверів (TSP, CMP, OCSP) планується вводити в дію 20 листопада 2023 року.