Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акредитований центр сертифікації ключів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Надавач) надає кваліфіковані електронні довірчі послуги.

У складі ІТС Надавача використовуються спеціалізовані програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.

Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг:

- Послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
- Формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;
- Використання захищених носіїв ключової інформації;
- Обслуговування кваліфікованих сертифікатів (формування, блокування, поновлення, скасування);
- Забезпечення цілодобового супроводу користувачів;
- Консультування користувачів.

Використання кваліфікованих сертифікатів від Надавача у прикладних системах підприємства (документообіг, електронна пошта та ін.) дозволяє прискорити операції пов'язані з передачею документів, скоротити паперовий документообіг, забезпечити надійність захисту інформації що зберігається та передається.

Переваги використання:

- Можливість використання одного захищеного носія особистого ключа для декількох систем;
- Інтернет-банкінг;
- Подання електронної звітності;
- Можливість авторизації на державних електронних ресурсах та підписання відповідних договорів;
- Юридична значимість електронних документів.